Sipat Kandel Tiyang Jawi

__________________________________________________________________

Keris Wujud Semangat ”Jiwa Jawi”

ki-agengSADERENGIPUN Kula badhe ngaturaken pamawas bilih kula mboten badhe gepok senggol pangertosan masyarakat ingkang sampun gumathok ing masyarakat. Gandheng keris-wangkingan utawi duwung punika mujudaken setunggaling piyandelipun tiyang Jawi pramila kula badhe sekedhik mbabar ngengingi duwung gegayutanipun kaliyan gesang. [waos candakipun]

Wejangan – wejangan Ki Ageng Suryomentaram

________________________________________________________________________
Kawruh jiwa urut-urutan ingkang kangge pasinaon punika wujudipun wejangan-wejangan:

kiageng

Kawruh Beja Sawetah

Pilihen bageyan sing arep di waos

»[Bageyan 1]

»[Bageyan 2]

»[Bageyan 3]

»[Bageyan 4]

SERAT JOKO LODANG

________________________________________________________________

Gambuh
1. Jaka Lodang gumandhul
Praptaning ngethengkrang sru muwus
Eling-eling pasthi karsaning Hyang Widhi
Gunung mendhak jurang mbrenjul
Ingusir praja prang kasor [waos candakipun]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s